Gmina Pokój

Pokój
Status: Gmina wiejska
województwo: opolskie
powiat: namysłowski
Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
Telefon: (48) 0774693085
Faks: (48) 0774693080
E-mail: wojt@gminapokoj.pl
WWW: www.gminapokoj.pl
WWW: bip.gminapokoj.pl
NIP: 7521002643