Gmina Czerwonka

Czerwonka
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: makowski
Urząd Gminy
06-232 Czerwonka
Telefon: (48) 0297179505
Faks: (48) 0297179517
E-mail: urzadgminy@czerwonka.pl
WWW: www.czerwonka.pl
WWW: www.bip.czerwonka.pl
NIP: 7571006985