Gmina Obryte

Obryte
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: pułtuski
Urząd Gminy
07-215 Obryte
Telefon: (48) 0297411004
Faks: (48) 0297411037
E-mail: obryte@poczta.onet.pl
WWW: ugobryte.bip.org.pl
NIP: 5681546196