Gmina Tryńcza

Tryńcza
Status: Gmina wiejska
województwo: podkarpackie
powiat: przeworski
Urząd Gminy
Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza
Telefon: (48) 0166421221, 0166421222
Faks: (48) 0166421221 w. 43
E-mail: ug.tryncza@data.pl
E-mail: ug@tryncza.itl.pl
WWW: www.tryncza.itl.pl
WWW: www.ug-tryncza.e-zet.pl