Gmina Klwów

Klwów
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: przysuski
Urząd Gminy
ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
Telefon: (48) 0486710010
Faks: (48) 0486710010 w. 25
E-mail: ug@bip.klwow.akcessnet.net
WWW: www.bip.klwow.akcessnet.net
NIP: 7981291270