Gmina Czarna

Czarna
Status: Gmina wiejska
województwo: podkarpackie
powiat: łańcucki
Urząd Gminy
Czarna 260, 37-125 Czarna
Telefon: (48) 0172262324
Faks: (48) 0172262324
E-mail: sekretariat@gminaczarna.pl
WWW: www.gminaczarna.pl
WWW: www.gminaczarna.biuletyn.net
NIP: 8151205454