Gmina Łambinowice

Łambinowice
Status: Gmina wiejska
województwo: opolskie
powiat: nyski
Urząd Gminy
ul. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice
Telefon: (48) 0774311300
Faks: (48) 0774311462
E-mail: ug@lambinowice.pl
WWW: www.lambinowice.pl
WWW: www.bip.lambinowice.pl
NIP: 7531010147