Gmina Borów

Borów
Status: Gmina wiejska
województwo: dolnośląskie
powiat: strzeliński
Urząd Gminy
ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów
Telefon: (48) 0713933221, 0713933022
Faks: (48) 0713933035
E-mail: info@borow.ug.gov.pl
WWW: www.borow.ug.gov.pl
WWW: borow.ibip.wroc.pl
NIP: 9141002833