Gmina Ojrzeń

Ojrzeń
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: ciechanowski
Urząd Gminy
ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
Telefon: (48) 0236718320, 0236718312
Faks: (48) 0236718310
E-mail: ugojrzen@bip.org.pl
E-mail: ojrzen@ciechanow.pl
WWW: www.ugojrzen.bip.org.pl