Gmina Paradyż

Paradyż
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: opoczyński
Urząd Gminy
ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż
Telefon: (48) 0447584028
Faks: (48) 0447584024
E-mail: ugp@go2.pl
WWW: bip.paradyz.tensoft.pl
NIP: 7681334041