Gmina Załuski

Załuski
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: płoński
Urząd Gminy
Załuski 39, 09-142 Załuski
Telefon: (48) 0236619503, 0236619107
Faks: (48) 0236619503
E-mail: ugzaluski@bip.org.pl
WWW: www.ugzaluski.bip.org.pl