Gmina Wolbórz

Wolbórz
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: piotrkowski
Urząd Gminy
pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz
Telefon: (48) 0446164241, 0446164251
Faks: (48) 0446164241
E-mail: urzadgminy@wolborz.ugm.pl
WWW: www.wolborz.ugm.pl
WWW: www.wolborz.4bip.pl