Gmina Reńska Wieś

Reńska Wieś
Status: Gmina wiejska
województwo: opolskie
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Urząd Gminy
ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś
Telefon: (48) 0774820350
Faks: (48) 0774820123
E-mail: ug@renskawies.pl
WWW: www.renskawies.pl
WWW: www.renskawies.pl/bip
NIP: 7491004145