Gmina Wąsosz

Wąsosz
Status: Gmina wiejska
województwo: podlaskie
powiat: grajewski
Urząd Gminy
pl. Rzędziana 7, 19-222 Wąsosz
Telefon: (48) 0862731001, 0862731091
Faks: (48) 0862731001
E-mail: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl
WWW: epodlasie.wipb.pl/biptest/ug_wasosz