Gmina Święciechowa

Święciechowa
Status: Gmina wiejska
województwo: wielkopolskie
powiat: leszczyński
Urząd Gminy
ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Telefon: (48) 0655330340, 0655299548
Faks: (48) 0655299548
E-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
WWW: www.swieciechowa.pl
WWW: bip.swieciechowa.leszczynskie.net