Gmina Marcinowice

Marcinowice
Status: Gmina wiejska
województwo: dolnośląskie
powiat: świdnicki (dolnośląski)
Urząd Gminy
ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice
Telefon: (48) 0748585226, 0748585227
Faks: (48) 0748585231
E-mail: marcinowice@zgwrp.org.pl
WWW: www.marcinowice.pl
WWW: bip.marcinowice.pl
NIP: 8842365290