Gmina Srokowo

Srokowo
Status: Gmina wiejska
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: kętrzyński
Urząd Gminy
pl. Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Telefon: (48) 0897534006
Faks: (48) 0897534290
E-mail: gmina@srokowo.iaw.pl
WWW: www.srokowo.iaw.pl
WWW: www.bip.srokowo.sprint.com.pl
NIP: 7420013295