Gmina Pęczniew

Pęczniew
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: poddębicki
Urząd Gminy
ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew
Telefon: (48) 0436781512, 0436781519
Faks: (48) 0436781512
E-mail: ug_peczniew@wp.pl
WWW: www.bip.e-peczniew.pl
NIP: 8821102089