Gmina Zduńska Wola

Zduńska Wola
Status: Gmina wiejska
województwo: łódzkie
powiat: zduńskowolski
Urząd Gminy
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
Telefon: (48) 0438234129
Faks: (48) 0438232750
E-mail: sekretariat@ugzw.com.pl
WWW: www.ugzw.com.pl
WWW: www.zdunskawola.asi.pl

Zduńska Wola
Status: Gmina miejska
województwo: łódzkie
powiat: zduńskowolski
Urząd Miasta
ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Telefon: (48) 0438234162, 0438234163, 0438234164
Faks: (48) 0438233332
E-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
WWW: www.zdunskawola.pl
WWW: www.bip.zdunskawola.pl
NIP: 8291003928