Gmina Łomianki

Łomianki
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: warszawski zachodni
Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
Telefon: (48) 0227511001
Faks: (48) 0227511135
E-mail: umig@lomianki.pl
WWW: www.lomianki.pl
WWW: bip.lomianki.pl