Gmina Stara Kiszewa

Stara Kiszewa
Status: Gmina wiejska
województwo: pomorskie
powiat: kościerski
Urząd Gminy
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
Telefon: (48) 0586876020
Faks: (48) 0586876042
E-mail: urzadgminy@starakiszewa.pl
WWW: www.starakiszewa.pl
WWW: www.bip.starakiszewa.pl
NIP: 5911005654