Gmina Goniądz

Goniądz
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: podlaskie
powiat: moniecki
Urząd Miejski
pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
Telefon: (48) 0862720043
Faks: (48) 0862720307
E-mail: um@goniadz.pl
E-mail: urzadgoniadz@bialystok.home.pl
WWW: www.goniadz.pl
WWW: bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl
NIP: 7190003300