Gmina Janów

Janów
Status: Gmina wiejska
województwo: podlaskie
powiat: sokólski
Urząd Gminy
ul. Sokólska 18, 16-130 Janów
Telefon: (48) 0857216288
Faks: (48) 0857216095
E-mail: ugjanow@zetobi.com.pl
WWW: www.janow.com.pl
WWW: ug-janow.pbip.pl