Gmina Joniec

Joniec
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: płoński
Urząd Gminy
Joniec 29, 09-131 Joniec
Telefon: (48) 0236616041
Faks: (48) 0236616330
E-mail: joniec@ugjoniec.pl
WWW: www.ugjoniec.pl
WWW: www.ugjoniec.bip.org.pl
NIP: 5671208351