Gmina Czerwińsk nad Wisłą

Czerwińsk nad Wisłą
Status: Gmina wiejska
województwo: mazowieckie
powiat: płoński
Urząd Gminy
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Telefon: (48) 0242315075
Faks: (48) 0242315199
E-mail: urzad@czerwinsk.pl
E-mail: gminaczerwinsk2@wp.pl
WWW: www.czerwinsk.pl
WWW: www.ugczerwinsk.bip.org.pl
NIP: 7741854868