Gmina Szudziałowo

Szudziałowo
Status: Gmina wiejska
województwo: podlaskie
powiat: sokólski
Urząd Gminy
ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo
Telefon: (48) 0857221404
Faks: (48) 0857221441
E-mail: ugszudzialowo@onet.pl
WWW: www.szudzialowo.nnt.pl
WWW: ug-szudzialowo.pbip.pl
NIP: 5451001228