Gmina Knurów

Knurów
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miasta
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów
Telefon: (48) 0322351017
Faks: (48) 0322351021
E-mail: um@knurow.pl
WWW: www.knurow.pl
WWW: www.knurow.bip.info.pl
NIP: 6311001507