Gmina Lubanie

Lubanie
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
Urząd Gminy
87-732 Lubanie
Telefon: (48) 0542513312
Faks: (48) 0542513312
E-mail: lubanie@lubanie.com
WWW: www.lubanie.com
WWW: www.bip.lubanie.kujawy.pl
NIP: 8911377759