Gmina Stara D±browa

Stara D±browa
Status: Gmina wiejska
województwo: zachodniopomorskie
powiat: stargardzki
Urz±d Gminy
Stara D±browa 20, 73-112 Stara D±browa
Telefon: (48) 0915739820
Faks: (48) 0915739822
E-mail: sekretariat@staradabrowa.pl
WWW: www.staradabrowa.pl
WWW: www.bip.staradabrowa.pl
NIP: 8542229275