assign('idg', $_GET[id]); $smarty->assign('nazwa', $r[ngmina]); $smarty->assign('typ', $r[sttcode]); $smarty->assign('kontakt', $r[ludzie]); $idpow = $r[pow]; } sasiednie($r[pow],$_GET[id]); $smarty->assign('sasiednie', $sasiednie); $query="SELECT * FROM `do` WHERE idg='".$_GET[id]."'"; $result=mysql_query($query); $xxx=mysql_num_rows($result); for ($i=0; $i < $xxx; $i++) { $r=mysql_fetch_array($result); foreach($do as $klucz => $zmn) { $tabela .= "".$do[$klucz]."".$r['do'.$klucz]." ".$do2[$klucz-1]."\n"; //echo "".$do[$klucz]." : ".$r['do'.$klucz]." ".$do2[$klucz]."
\n"; } } $smarty->assign('tabelka', $tabela); $smarty->display('gdo.html'); ?>