Łochów kontakt:

Gmina wiejska
Marian Dzięcioł, Burmistrz
Telefon: 0256751242
E-mail: [email protected]
Maria Sawicka-Korzeniowska, Zastępca Burmistrza
Telefon: 0256751242
E-mail: [email protected]
Ryszard Gajewski, Przewodniczący Rady
Telefon: 0256751234
E-mail: [email protected]
Zbigniew Suplicki, Sekretarz
Telefon: 0226751720
E-mail: [email protected]
Krystyna Rukat, Skarbnik
Telefon: 0256751278
E-mail: [email protected]
Urszula Kalinowska, Pierwszy kontakt z inwestorem
Telefon: 0256751965