Obrzycko kontakt:

Gmina wiejska
Andrzej Stanisław Spychała, Wójt
Irena Rakowska, Zastępca Wójta
E-mail: sekretarz@obrzycko.pl
Jacek Libera, Przewodniczący Rady
Telefon: 0612913393
Irena Rakowska, Sekretarz
E-mail: sekretarz@obrzycko.pl
Irmina Szymańska, Skarbnik

Gmina miejska
Andrzej Grzeszczyk, Burmistrz
Telefon: 0612913248
E-mail: sekretarz@obrzycko.com
Jacek Legeżyński, Zastępca Burmistrza
Telefon: 0612913528
E-mail: sekretarz@obrzycko.com
Alicja Kuska, Przewodniczący Rady
Telefon: 0612913187
Jacek Legeżyński, Sekretarz
Telefon: 0612913528
E-mail: sekretarz@obrzycko.com
Elżbieta Jankowska, Skarbnik
Telefon: 0612913187
Jacek Legeżyński, Pierwszy kontakt z inwestorem
Telefon: 0612913528
E-mail: sekretarz@obrzycko.com