'aogonek',161=>'Aogonek',230=>'cacute',198=>'Cacute',234=>'eogonek',202=>'Eogonek', 241=>'nacute',209=>'Nacute',179=>'lslash',163=>'Lslash',182=>'sacute',166=>'Sacute', 188=>'zacute',172=>'Zacute',191=>'zdot',175=>'Zdot'); $pdf->selectFont('./fonts/verdana.afm',array('encoding'=>'WinAnsiEncoding','differences'=>$diff)); $dzisiaj=date('Y-m-d'); $lp = 1; $nazwatowaru = 'Usługa internetowa na gminaonline.pl'; $pkwiu = ''; $jm = 'Szt.'; $ilosc = 1; $cenajednost = number_format(100, 2, ',', ' '); $wartoscbezpodatku = number_format($ilosc * $cenajednost, 2, ',', ' '); $stawkavat = 23; $kwotavat = number_format($wartoscbezpodatku * 0.23, 2, ',', ' '); $wartosczpodatkiem = number_format($wartoscbezpodatku+$kwotavat, 2, ',', ' '); $pdf->ezSetMargins(50,50,50,50); $pdf->ezSety(750); //$pdf->ezImage("logo.jpg",0,150,'none','left'); # CZAS I MIEJSCE $pdf->ezSetdY(80); $daty[0][left]="Miejsce wystawienia: "; $daty[1][left]="Data sprzedaży: "; $daty[2][left]="Data wystawienia: "; $daty[0][right]="Jedwabno"; $daty[1][right]=$dzisiaj; $daty[2][right]=$dzisiaj; $y=$pdf->ezTable($daty,'','',array('xOrientation'=>'left','xPos'=>'right','shaded'=>'0','showLines'=>'0','showHeadings'=>'0')); # NR FAKTURY $pdf->ezSetDy(-50); $pdf->ezText("Faktura ProForma nr ".$pdf_id,'18',array('justification'=>'center')); # DANE SP & KU $sp[0][left]="Sprzedawca:\nBiernacki.biz Karol Biernacki\n1 Maja 57\n12-122 Jedwabno\nNIP: 745-176-78-36\nBRE BANK SA 12 1140 2004 0000 3402 4867 0218"; $sp[0][right]="Nabywca:\n".$pdf_nazwa."\n".$pdf_ulica."\n".$pdf_kod." ".$pdf_poczta."\nNIP: ".$pdf_nip.""; $pdf->ezSetDy(-30); $y=$pdf->ezTable($sp,'','',array('xOrientation'=>'right','xPos'=>'left','shaded'=>'0','showLines'=>'0','showHeadings'=>'0')); # TABELA $pdf->ezSetDy(-50); $tab[0][0] = "Lp."; $tab[0][1] = "Nazwa towaru"; //$tab[0][2] = "PKWiU"; //$tab[0][3] = "J.m."; //$tab[0][4] = "Ilość"; //$tab[0][5] = "Cena jednost."; $tab[0][6] = "Wartość bez podatku"; $tab[0][7] = "Stawka VAT"; $tab[0][8] = "Kwota VAT"; $tab[0][9] = "Wartość z podatkiem"; $tab[1][0] = $lp; $tab[1][1] = $nazwatowaru; //$tab[1][2] = $pkwiu; //$tab[1][3] = $jm; //$tab[1][4] = $ilosc; //$tab[1][5] = $cenajednost; $tab[1][6] = $wartoscbezpodatku; $tab[1][7] = $stawkavat."%"; $tab[1][8] = $kwotavat; $tab[1][9] = $wartosczpodatkiem; $y=$pdf->ezTable($tab,'','',array('xOrientation'=>'center','shaded'=>'1','showHeadings'=>'0', 'fontSize' => '7', 'width' => '500')); # RAZEM $pdf->ezSetDy(-50); $pdf->ezText("Razem do zapłaty: ".$wartosczpodatkiem." PLN",'12'); # dolna lewa $sl = kwotaslownie($wartosczpodatkiem); $pdf->addText('50','170','10',"Słownie: ".$sl); $pdf->addText('50','135','10',"Forma płatności: przelew 7 dni"); $pdf->addText('50','120','10',"Termin płatności: ".date('Y-m-d', strtotime('+1 week'))); $pdf->addText('50','90','10',"Wystawił: Karol Biernacki"); # dolna prawa $pdf->ezSetY(149); $daty2[0][left]="Zapłacono: "; $daty2[1][left]="Do zapłaty: "; $daty2[0][right]="0,00"; $daty2[1][right]=$wartosczpodatkiem; $y=$pdf->ezTable($daty2,'','',array('xOrientation'=>'left','xPos'=>'right','shaded'=>'0','showLines'=>'0','showHeadings'=>'0')); # stopka $pdf->addText('50','70','6',"Szanowni Państwo !"); $pdf->addText('50','60','6',"Niniejszy dokument Pro Forma nie jest dokumentem księgowym. Stanowi on podstawę do zapłaty przelewem, w wyznaczonym terminie, za zamówione towary (usługi)."); $pdf->addText('50','50','6',"Po wpłynięciu środków na konto zostanie wystawiona Faktura VAT, którą otrzymacie Państwo wraz z zamówionymi towarami."); #generuj plik $pdfcode = $pdf->ezOutput(); $fp=fopen('pdf/ProForma-'.$pdf_id.'.pdf','wb'); fwrite($fp,$pdfcode); fclose($fp); #generuj stream //$pdf->ezStream(); } ?> Gmina Busko-Zdrój - Noclegi

Busko-Zdrój noclegi

Dodaj nowe miejsce noclegowe!

Obiekty noclegowe w gminie Busko-Zdrój i okolicy. Jeżeli posiadasz obiekt możesz odpłatnie dodać go do bazy noclegowej, dzięki temu zyskasz nowych klientów!

 • Busko-Zdrój Hotele
 • Busko-Zdrój Centra SPA
 • Busko-Zdrój Pensjonaty
 • Busko-Zdrój Zamki/Pałace/Dworki
 • Busko-Zdrój Motele/Zajazdy
 • Busko-Zdrój Ośrodki/Domy Wczasowe
 • Busko-Zdrój Kwatery Prywatne
 • Busko-Zdrój Apartamenty
 • Busko-Zdrój Schroniska
 • Busko-Zdrój Campingi/Pola namiotowe
 • Busko-Zdrój Domki letniskowe
 • Busko-Zdrój Sanatoria
 • Busko-Zdrój Agroturystyka

Obiekty zgłoszone do dodania: 0